søndag 28. august 2011

Klosterpatrol P40 - forbetringar

Då har kunden fått att båten sin og endringane viser seg å vera veldig bra. Gjennom loggføring har det vist seg at båten bruker 25% mindre drivstoff på strekninga frå oss til Nord-Noreg ved samme turtal. Samstundes brukte båten 2 timar mindre på same strekka. Desse forbetringane vil gje store utslag for eigaren og hans arbeid med skyssbåt.
Related Posts with Thumbnails