torsdag 23. august 2012

Kloster Artic Patrol P36 PROTOTYPE

Då er eg komen godt i gong med kutting, tilpassing og ikkje minst plastring av deler til vårt nye prosjekt. Det er som eg har skrive om tidlegare i bloggen P36 prototype. Det som eg no har tilpassa er styrehus med jagarbru.

Utan om dette er det støypt inn diverse dørkar i styrehus, i tillegg til ankerskott to stykker. Baugtrøstartunnell og motorfundament er og på plass. Skott mellom lugarar og motorrom er støypt, så her kjem delane på plass og båten byrjar etterkvart å sjå heil ut. Puslebitane fell på plass :)


Related Posts with Thumbnails