onsdag 22. februar 2012

Ny Prototype..


Det andre prosjektet eg hjelper til med er å utvide P32 til ein 36. Bileta syner utviding av overbygget.. De ser og inndeling av skott oppi skroget og overbygg på plass... Puslespel for store gutar :)

Snikk kikk på Kystverket sin Patrol

For tida pendlar eg mellom Arendal og heim for å hjelpa pappen litt. Han held på med to prosjekt i Arendal. Det eine er Kystverket sin Patrol som nærmar seg levering. Den monterer me bl.a. tunnellkassett i.Related Posts with Thumbnails