søndag 22. juli 2012

Svakt bygd akterspegel på skjærgårdsjeep

Ein kunde kom med eit lite sår under ein båt, han lurte på om det lot seg reparere. Det kunne det og kunden kom med båten til meg. Han hadde eit tilleggsspørsmål då han overleverte båten, han hadde oppdaga sprekker i gelcoaten på akterspegelen. Etter litt bøying og bending på påhengsen kunne det sjå ut som spegelen var delaminert eller sprukken. Me vart einige om å ta denne skaden med samstundes.
Då eg hadde fjerna påhengsen viste det seg at akterspegelen hadde ein stor sprekk. Største delenen av denne jobben vart å forsterke akterspegelen, arbeidet med det vesle såret vart lite i forhold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts with Thumbnails