fredag 3. september 2010

Livbåtmodellar

Boreskipet skulle og utstyrast med stuplivbåtar frå Norsafe sine type GS40. Det måtte og lagast modellar av desse. Jan Magnar skar desse ut at eit materiale som heiter divinisell frå teikningar. Dei vart så prima, sparkla og pussa. Desse lakkerte me sjølve med ein vanlig spraymaling og ikkje to-komponent. Deretter laga eg utsettsarrangementet for dei. Der nytta eg spiler av mahogni, papp og sugerøyr. Sette det i saman og lakkerte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts with Thumbnails