torsdag 30. september 2010

Frå plugg til båt..

Då me bygde P32 tok me utgangspunkt i P28. Pluggen som me laga forma av henta me med oss heim til Halsnøy og var grunnlaget for første bygg. Kunden som hadde bestilt denne båten var ikkje så oppteken av finish, sidan det var ein arbeidsbåt. (Ein plugg er ein modell i 1:1 som blir brukt til å støypa form på, den vert som oftast kassert etterpå, men i dette tilfelle brukt vidare.) Båten skulle bli taxibåt i Tønsberg og ha plass til 12 passasjerar.

Første del av jobben då den var levert på kaia, var å få den på sjø og inn i naust.
I naustet begynte arbeidet med å rive provisoriske stivarar som var støypt inn i båten. Nokre av desse stivarane måtte me bruka vidare og blei ståande. Utvendig hadde båten berre ein sparkelfinish og måtte pussast ned og lakkerast. Der fekk eg frie taumar og eg valgte då grått og kvitt skrog. Rekka var støypt i form så den hadde fin finish.

Dekket var berre provisorisk skrudd fast og for å enkla jobben innvendig i båten vart dette heist opp slik att det hang over båten. Då vart det ståhøgde dei fleste plassar i skroget. Dekket vart senka ned for å passa til ulike høgder og skott. Tilsaman trur eg eg hadde det ned på skroget ca. 10 gg før det endeleg vart festa.


Nathalie er medhjelper :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts with Thumbnails