lørdag 2. oktober 2010

Tankar....

Inni skroget skulle det byggast flytetankar ute i skutesida. Desse skal hindra båten frå å søkke ved vannintrenging. Dei vart plassert lengst ute på sidene for å gje båten god stabilitet/ balanse. Dette var eit møysommelig arbeid med måling, heving og senking av dekk. Sidan dekket skulle kvila på toppen av flytetankane måtte det vera ei nøyaktigheit innan 2mm. Hadde desse vert skeive hadde det vorte bulkar på dekk og det ville vorte vaskelig å motera styrhuset. Då tankane var ferdig bygde var det montering av septik, diesel og vanntank. I tillegg vart det montert ein dagtank. Ein dagtank er ein dieseltank som blir fylt opp av returdiesel frå motoren som er blitt filtrert og er rein. Når denne er full går det eit overløp ned på hovedtanken. Meininga med denne er at viss ein har tette filter eller tom hovedtank, kan ein med eit enkelt grep opna kranar slik at motoren får drivstoff frå denne tanken.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts with Thumbnails