tirsdag 29. juni 2010

meir fart?


Slik eg bur til så ser eg sjøen og båttrafikken frå huset. Mang ei gong ser eg båtar passera og drar mykje sjø med seg. Andre båtar plogar seg veg forbi. Det er faktisk så gale at kona reagerer då eg sprett opp spesielt for å sjå ein båt passere for ente gong. Ho meiner det held å sjå båten ei gong, men det er alt for sjelden ein ser ein båt som går vakkert på sjøen, så eg hopper til nesten kvar gong. Nokre gonger har båten gode eigenskapar, men heller dårlige båtførarar. Det kan for eksempel vera så enkelt at dei kunne ha stilt på flaps i riktig vinkel, eller tilt viss dei har drev montert.


Mange av dei båtane som eg har sett på, har hatt potensiale for betre fart ved nokre forandringar på undervannsskroget. Det er ulike teknikkar etter kva fasong båten har frå før og kva fart ein ønsker. Eg har bygd om ein del undervannsskrog, og har på det mest ekstreme oppnådd 6 knop større fart. Dette har og hatt ei påvirkning på drivstofføkonomi og støy.


Av og til er ombyggingane gjort på enden av kjøl, brakett eller på ror. Enkelte gonger er det ikkje store kostnaden eller lange tida som går med til endringane. Har du ønske om å utnytte din båt sitt potensiale både innen fart, støy og økonomi, ta kontakt for eit tilbud!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts with Thumbnails