tirsdag 6. juli 2010

Behandling av propell


Mange legg mykje vekt på bunnstoffarbeidet på båten sin som er bra, men gløymer ofte propellen. Det forserer mykje meir vatn forbi den enn skroget, derfor er det viktig at den er glatt. Ein ru og rufsete propell gjer mykje meir motstand og propellen mister mykje av effekten sin. Har sett på eigen båt at turtallet auker med eit par hundre omdreiningar ved polering av propellen.

Viss propellen har store stykker som manglar på framsida av bladet, er dette sikre teikn på implusjon. Dette skjer når propellen ikkje får nok tilgang på vatn i fart. Ofte kjem dette av at propellen står for nærme kjøl eller brakett. Ei løysing kan då vera å lage ei hydronamisk form på kjøl/brakett. Dette har eg god erfaring med på båtar.

Så eit godt råd til deg neste gong du skal bunnstoffe og/eller skifte sinkar, sjekk propellen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts with Thumbnails